Bakkal Barkod Sistemi İçin Cari Hesap Takibi - bakkal barkod sistemi icin cari hesap.fw min

Bakkal barkod sistemi ile cari hesap takibi, iki tedarikçi arasında mal ve hizmet alım satımı yapılır, bu alım satım da yaptıkları işlemleri usulüne uygun olarak kayıt altına alırlar. Bu kayıt altına alınan hizmet ve ödeme ilişkisinin takip edilmesidir. Cari hesap takibi iki firma arasında yapılacağı gibi firma ve kişi arasında da yapılır. Neden cari hesap […]