e-Fatura Tipleri ve Fatura Senaryoları Nelerdir?

  • 28/07/2022

İşlem amaçlarına bağlı olarak kesiyor olacağınız fatura tipleri ve senaryoları değişiklik gösterecektir. BenimPOS'ta kesebileceğiniz 6 farklı fatura tipi bulunmaktadır. Bu fatura tipleri: Satış, iade, istisna, özel matrah, tevkifat ve SGK tipi faturalardır.

Satış faturası nedir? 

Bir işletmenin sattığı ürün veya hizmeti belgelemek için müşterilerine kestiği faturalardır. Her satışın belgelenerek yasallaşması gerekir. Bir satış faturasında satılan ürünün çeşidi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, ve toplam tutar gibi bilgiler yer almalıdır. 

Satış faturasında bulunması gereken bilgiler:

  • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
  • Satıcının adı, varsa ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Satılan ürün veya hizmetin türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı,
  • Satılan ürünün irsaliye numarası ve teslim tarihi.

İade Faturası Nedir?

İade faturası, müşteri tarafından alınan bir ürünün satıcıya iade edilmesi halinde düzenlenen faturadır. İade faturası ile satın alınan ürünün tamamı veya bir kısmı iade edilebilir.

İade faturasında bulunması gereken bilgiler:

  • “İade Faturası” ibaresi,
  • Satış faturasının numarası ve tarihi,
  • İade edilen ürünün türü, adı, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı. Bu aşamada satış faturasındaki bilgiler girilmelidir.

İstisna Faturası Nedir?

İstisna faturası yurtdışına mal ve hizmet satan işletmelerin kullandığı, KDV muafiyetinden yararlanılan bir özel durum faturasıdır. Bu faturada ibraz edilen detay yasalar çerçevesinde ihraç edilmek üzere olarak nitelendirilen mal ve hizmetleri kapsamaktadırlar. İstisna faturasının normal bir satış faturasından farkı KDV oranını 0 seçtiğinizde gireceğiniz istisna kodudur.

Özel Matrah Fatura Nedir?

KDV si olmayan ürünlerin bulunduğu faturaların tipi "İstisna" olacaktır. Ancak KDV si olmayan ürünlerin eklendiği faturalarda seçilen vergi tipine göre fatura tipi "Özel Matrah" olmalıdır.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı faturanın normal veya irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur. Tevkifatlı faturayı diğerlerinden ayıran özelliği, faturaya konu olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır.

SGK Tipi Fatura Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin 1/7/2021 tarihinden itibaren e-faturaya geçmelerini zorunlu kılınmıştır. Bu mükelleflerin kestiği faturaların senaryosu temel fatura olup fatura tipi SGK olmalıdır.

Şimdi BenimPOS'u 1 Ay Ücretsiz Deneyin
Bulut tabanlı satış ve stok takip yazılımı olan BenimPOS ile işletmenizi yönetin. 1 ay boyunca ücretsiz olarak tüm uygulamalarımızı deneyin.